Verbod op Single Use Plastics

Plasticvervuiling is één van de grootste milieuproblemen en kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Verandering is noodzakelijk, daarom introduceert de EU verschillende maatregelen die het gebruik van plastic reduceren.